Ölçüm, Denetim, Periyodik Muayene

Ölçüm, Denetim, Periyodik Muayene
Image

Ekipman ve Ürünler İçin Ölçüm, Denetim ve Periyodik Muayene Hizmeti Verilir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, işyerlerinde işin yapılmasında kullanılan iş ekipmanlarının belli zaman aralıklarında ve yönetmelikçe belirlenen yöntemlere uygun olarak yetkili kuruluşlarca yapılan muayene, test ve ölçüm faaliyetlerine periyodik kontrol ya da periyodik muayene denir. Amacı, iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik açısından uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.